تنهایی

تنهایی با بی کسی خیلی فرق دارد.تنهایی خیلی هم بد نیست و بعضی از اوقات برای انسان لازم است که با خود خلوت کند

اما بی کسی درد بدی است . انگاه که انسان در میان مشکلات خود را تنها میابد و حتی فریادش در گلو میماند و صدایی هم در نمی آید.بی کسی مثل خوره تمامی وجود ادمی را میخورد و جز تفاله ای چیزی از او باقی نمیگذارد

/ 0 نظر / 35 بازدید